International Dommer

Outrup Træner

Denne weekend der netop er overstået den 9-10-11 marts, har danmarks gymnastik forbund afholdt internationalt dommer kursus. Det er et kursus der kun afholdes hvert 4 år. Derfor deltog Outrup træner Christian Hansen også for at gå godkendelse til at blive international dommer.

For at blive international dommer skal man bestå 3 prøver.

-Sværheds test
– Stil test
-Teori Test

Sværhedstesten går ud på at man som dommer skal kunne se hvilke spring der bliver udført og kunne afgøre typen. Det er ment som er det en Dobbeltlukket eller strakt, hvormange skruer er det med videre. Endvidere at kende springene skal man kunne alle springenes sværhed. f.eks giver en dobbelt lukket 2,0 point og en strakt fullfull giver 3,6 point. Alle spring skal kunnes. De 8 spring skal færdig regnes og man skal være klar til næste øvelse på 45 sekunder og så kommer der en ny øvelse.

Stil testen handler om man ser hvor pænt springerne udfører deres 8 spring. Der gives karakter fra 0,0 til 0,5 alt efter hvor pænt de udfører de forskellige spring. Her skal der ses 10 øvelser som der bliver dømt stil på, hvor man skal ramme inden for de karakterer den internationale komite dømmer de forskellige spring til. Her har man kun 30 sekunder til at regne sammen og give karakteren før næste øvelse kommer.

Teori prøven tager udgangspunkt i de internationale regler, hvad der må og skal dømmes, alt der handler om spring og krav i forhold til international Powertumbling. Testen består i 25 spørgsmål hvor mindst 17 skal være korrekt.

Alle test blev bestået fint og med overskud. Outrup har nu deres første internationale dommer i Powertumbling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.