Invitation til reception

Alle inviteres til reception i anledning af jubilæet