COVID-19 retningslinjer

Når den nye sæson starter op vil vi gerne have at i hjælper os med følgende: 

  • Du eller dit barn SKAL være tilmeldt holdet senest efter 3. prøvetræning dvs. i uge 39.
  • Har du været på besøg i et hotspot område i Danmark eller Udlandet skal du blive hjemme fra træning.
  • Er du syg bliver du hjemme fra træning og du skal have været symptomfri i 48 timer før du møder til træning.
  • Sprit/vask hænder inden du eller dit barn går ind til træning.
  • Tydelig navn på drikkedunke, hvis det medbringes til træning.
  • Undgå at gå ud og ind i hallen under træningen (Børn skal følges med en træner, hvis det forlader hallen).
  • Medbring gerne din egen måtte/håndredskaber til træning.
  • Hold 2 meter afstand til de andre deltagere.
  • Ankom omklædt til træning.
  • Hold afstand i gangarealet og stå IKKE ved indgangene til hallen.

Bliver du eller dit barn smittet med covid-19 skal du kontakte Steen Sigersted på telefonnummer 24258077.

Vi følger de retningslinjer, som der er angivet ift. COVID-19. Retningslinjerne bliver løbende opdateret her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/dgi-og-difs-retningslinjer-for-al-idraet?fbclid=IwAR0FyBFfWhD1vo36v48-QvvTQM7CtULcrzH0cGdF38-3mgciLLqxl869UhU